Presentation

Jag heter Anne Kempe, är född 1957 och uppvuxen i Saltsjö Duvnäs, i Nacka någon mil från Stockholm.

Min konstnärliga bana började med att jag sökte och blev antagen till praktikplats på Gustavsbergs porslinsfabrik, i designerateljéerna, mellan 1975 och 1976, då dessa fortfarande fanns och man hade designers knutna till fabriken. Bl. andra var  Lisa Larsson, Stig Lindberg, Margareta Hennix och Wilhelm Kåge verksamma där då. Jag studerade även 2 terminer / halvdagar, på Medborgarskolan i början på 80-talet. Jag vill minnas att jag även fick något stipendium i samband med detta. För övrigt är jag i stort sett självlärd. Har i och för sig gått kvällskurser vid ett antal tillfällen, i ABF, och Studieförbundet Vuxenskolans regi, med oljemåleri som tema.  

I början av 90-talet undervisade jag i oljemåleri och akvarellmåler, i såväl ABF, Medborgarskolan som Studieförbundet vuxenskolans regi. Parallellt med detta var jag även under ett par år anställd som konst lärare på Solå ungdomscenter i Sollentuna. Sedan tidigt 90-tal, har jag vid ett antal tillfällen ställt ut tillsammans med anrda konstnärer på Mosebacke, beläget på södermalm i Stockholm.

Uppdrag

Jag har vid c:a 4 tillfällen sedan mitten av 90-talet, engagerats av såväl Stiftelsen Stolta Stad, som Stockholms Stad, i samband med arrangemang av historiska festivaler. Jag har då tagit fram historiska motiv i tusch för broschyrer, affischer, hemsidor m.m. Jag har även gjort tusch / akvarellmotiv till några olika hemsidor, bland annat till ett hotell på Kreta, där man bedriver kursverksamhet i måleri höst och vår. (se "grafiska uppdrag")

 

Mvh/Anne Kempe
Copyright © 2003